Kindbegeleiding

We streven ernaar het zelfbeeld en welbevinden van kinderen en jongeren te versterken en hen ontwikkelingsgericht te begeleiden doorheen de verschillende fasen van de wisselende verhouding tussen de jongere en zijn problematiek. We proberen maatwerk te leveren: bij de ene op een muzische manier, met de andere gaan we schilderen, kleien, wandelen of kaarsen gieten. Ondertussen bouwen we via gesprekken aan de verbinding en het zelfvertrouwen.

We zoeken ook samen naar strategieën, vluchtroutes, hulpmiddelen, … om te gebruiken in situaties waarin het functioneren even moeilijk gaat.

Ons Auti-Adviesteam werkt samen met ouders, scholen en externen.