Robrecht Boone (°1965)

Ik ben Robrecht Boone en werk op vrijwillige basis als navormer en trajectbegeleider voor de pASSage.

Na mijn middelbare school behaalde ik een onderwijzersdiploma en ging daarmee aan de slag in het buitengewoon onderwijs.

 

Niemand echter had tijdens mijn schoolloopbaan mijn honger kunnen stillen, mijn nieuwsgierigheid kunnen bevredigen of mijn vragen kunnen beantwoorden. Ik had wel veel gelezen, wat verpleegkunde gestudeerd en ziekenhuisstages gelopen, maar stelde mij vooral veel vragen bij alles wat ik hoorde en zag. Vanaf dan besloot ik mijn eigen parcours uit te stippelen en dat begon met een uitgebreide studie antroposofie in binnen- en buitenland.

Halfweg de jaren ’90 trok ik naar Nederland en verdiepte mij twee jaar in de Psychosynthese van de Italiaanse arts en psychiater Roberto Assagioli, één van de voortrekkers van de transpersoonlijke psychologie, naast o.a. Carl Gustav Jung.

Ondertussen werkte ik met leerlingen met leerstoornissen en gedragsproblemen en moest ik in de praktijk vaststellen dat er veel meer nodig was om in een goede opvang en begeleiding te kunnen voorzien.

De transpersoonlijke psychologie richt haar focus specifiek op de transcendente aspecten binnen het menselijk bestaan. Daarom ging ik mij in de daarop volgende jaren verdiepen in de oorsprong en geschiedenis van de westerse spiritualiteit en mystiek.

                   


Ondertussen deed ik verder ervaring op als vrijwilliger in een sprookjesatelier voor kinderen, een vluchthuis voor jonge moeders en in de palliatieve thuiszorg.

Professioneel leerde ik als coördinator van een auti-setting een team aansturen en coachen in het omgaan met een andere aanpak en visie op ASS, en als ondersteuner en competentiebegeleider scholen te begeleiden in de richting van een meer ontwikkelingsgericht zorgbeleid.

Via de pASSage willen we nu kinderen, jongeren en ouders bijstaan die op hun pad met ASS geconfronteerd worden, en waar psychisch lijden om de hoek loert.

We hopen ook scholen en diensten te kunnen bereiken die zoekend zijn naar vorming en visie-ontwikkeling , en hen te kunnen adviseren in concrete casussen.