Oorsprong

‘De PASSage’ is geïnspireerd op een project dat halfweg de jaren ’70 werd opgestart door wijlen Prof. Dr. Steven De Batselier, psycholoog, psychotherapeut en criminoloog aan de KULeuven.

“Passage 144” was een therapeutisch opvanghuis voor mensen die moeite hadden met de al maar toenemende verwachtingen binnen de bestaande structuren en instituten. Prof. De Batselier koos voor de zorg en voor de mens, en was ervan overtuigd dat het met hen veel beter kon gaan mits wat goede wil en wat meer menselijkheid, naast de noodzakelijke kennis en een ruimer mensbeeld.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken ook de kinderen en jongeren die wij begeleiden ten goed komt. Opvoeding en onderwijs behoren namelijk tot het geestesleven en streven dus naar weten EN welzijn. Wanneer echter het financieel-economisch denken ook dit beleid gaat bepalen, streven we iets anders na dan de kind-ontwikkeling, en gaat de balans uit evenwicht.

Dat is nu concreet het geval, en dat laat zich voelen …

Lees ook meer over ‘Onze visie‘.