Kind-begeleiding

Vertellen
Tijdens de kind-begeleidingen wordt vertellen heel belangrijk. Vertellen is iets totaal anders dan een gesprek. Bij een gesprek krijgen kinderen en zelfs jongeren het vaak niet gezegd.
Vertellen zet de hersenen anders aan het werk.
Het vertellen gebeurt tijdens actieve sessies, dat wil zeggen tijdens de uitvoering van een activiteit die wat aandacht en concentratie vraagt. Daardoor gebeurt het vertellen spontaan en onbewust, wat heel anders is dan een cognitief gesprek.

Ritme
Tijdens deze sessies zetten we in op het versterken van enkele regulerende principes waarmee het kind het moeilijk heeft. Wanneer een kind voortdurend aangesproken wordt op zijn gedrag, terwijl innerlijke onrust en angsten aan de basis van dat gedrag liggen, zal het kind daar weinig hulp van ondervinden, wel integendeel.
Daarom zullen wij bijvoorbeeld inzetten op ritme, want ritme, regelmaat, weerkerende patronen brengen rust. Ritmiek dus : letterlijk aan de slag met slag- en Orff-instrumenten.

Vorm
We willen ook de vormkrachten versterken. Iedereen weet dat veel kinderen graag fladderen, rondlopen, niet in de rij kunnen blijven, moeite hebben met plannen, tijd, afspraken, niet graag schrijven, … iedere keer dat ze worden aangesproken op hun vormkrachten loopt het moeilijker.
Via gevarieerde sessies van kleien, tekenen en schilderen, kaarsen gieten of andere creatieve opdrachten versterken we de focus en het resultaatgericht handelen.

Daadkracht
Uiteindelijk zetten we ook in op het versterken van de IK-krachten, het centrale pijnpunt.
Het IK-principe stuurt namelijk, wanneer dit sterk genoeg is, de wil. En de wil staat op zijn beurt in voor het controleren en beheren van de impulsen.
Op die manier streven we van impulsiviteit naar doelgericht enthousiasme en daadkracht.

Tijdens deze sessies vertellen de kinderen onbewust wat moeilijk voor hen loopt, hoe zij bepaalde dingen zien of aanvoelen, wat hun problemen zijn en…  vaak geven zij ook zelf aan waar de oplossingen liggen.
Dit zijn geen sessies van een half uur of een uur. Deze sessies lopen tot het kind kan afronden, uiteraard geholpen door de begeleider. We nemen het kind dus mee in een andere mind-set, en blijven erbij tot het weer kan landen, tevreden, wanneer zijn of haar werkje af is.

Bij jongeren lopen deze sessies uiteraard enigszins anders, maar de onderliggende principes blijven dezelfde.