Ons aanbod


Onze focus ligt initieel op normaal begaafde kinderen en jongeren met ASS, waarvan het welbevinden in het gedrang komt: ondanks alle bestaande hulpverlening, die overigens zeer mooi werk verricht, blijven wij signalen en hulpvragen krijgen voor die groep die het vaak moeilijk heeft.

Daarom zetten wij in op:

Vorming

Ons vormingsaanbod richt zich in de eerste plaats tot professionelen: medewerkers van CLB’s, centra geestelijke gezondheidszorg, onderwijs-directies, zoco’s en leerkrachten, psychologen, paramedici, … enzovoort.

Lees meer…

Ouder-advies

Ondanks alle hulpverlening en inspanningen op school, of moeten we zeggen precies daardoor, loopt het thuis soms zeer moeilijk voor en met kinderen of jongeren met ASS.

Je ziet als ouder je kind te vaak boos, verdrietig of ongelukkig en krijgt een gevoel van machteloosheid omdat al je inspanningen blijkbaar weinig uithalen.

Lees meer…

Kind-begeleiding

Vertellen
Tijdens de kind-begeleidingen wordt vertellen heel belangrijk. Vertellen is iets totaal anders dan een gesprek. Bij een gesprek krijgen kinderen en zelfs jongeren het vaak niet gezegd.

Vertellen zet de hersenen anders aan het werk.

Lees meer…