Welkom

Welkom bij ‘DE PASSAGE’
Advies en vorming rond Autisme Spectrum Stoornissen

Specifieke doelgroep:
• Normaalbegaafde en hoger begaafde kinderen en adolescenten met ASS, waarvan het welbevinden in gevaar komt.
• Kinderen bij wie ouders of leerkrachten twijfelen naar aanleiding van diffuse gedragskenmerken, in functie van vroeg-diagnose.

Wij richten ons op de groep die vaak in de problemen komt doordat de problematiek niet of te laat wordt herkend.
Door niet, te laat of verkeerd gestelde diagnoses is de aanpak die daarop volgt vaak niet voldoende.

Ouderbegeleiding is ook mogelijk.

Ons Auti-Adviesteam werkt samen met ouders, scholen en externen.

Lees meer over onze oorsprong en onze visie.